Vi är lediga perioden 18/6 - 30/6. Läs mer...

Gevalia

Namnet Gevalia togs fram av ett par språkkunniga gävlebor som översatte namnet på sin stad från svenska till latin och betyder alltså Gävle. Översättningen har använts som namn i trakten på bland annat en biograf och ett företag som gjorde mineralvatten men även i flera andra sammanhang, dock har det kanske starkast kommit att förknippats med just varumärket för kaffe som det har namngivit.